REGLEMENT

I Club Eclaire er vi alle voksne mennesker. Overordnet set blander vi os derfor heller ikke i, hvordan vore gæster gebærder sig og omgås hinanden. Alligevel er det – i et miljø, hvor folk omgås hinanden så intimt, som man jo gør i en swingerklub/swingerbio – nødvendigt med nogle klare spilleregler og retningslinjer. Det nedenforstående regelsæt bør være åbenlyst for enhver og skal respekteres.

Overtrædelse af vores regler medfører bortvisning og permanent karantæne.


SOCIALE RETNINGSLINJER

  Det er underforstået, at alle har tavshedspligt.

  Al samvær foregår af fælles lyst – ikke af tvang eller nød.

  Købesex i enhver form og afskygning er strengt forbudt.

  Al aktivitet er på eget ansvar, og du sætter selv dine grænser. Vi kan kun opfordre til, anvender sund fornuft og i øvrigt passer på sig selv.

  Vær opmærksom på at respektere andres til- og fravalg.

  En venlig tone medvirker til en behagelig atmosfære – ikke kun dig selv, men også for alle andre. En afvisning kan sagtens leveres og modtages i god tone.


PRAKTISKE RETNINGSLINJER

  Udendørs fodtøj er ikke tilladt i klubben.

  Sid altid på det udleverede håndklæde – andre skal bruge stolen efter dig

  Afsprit alle anvendte flader efter brug – andre skal bruge faciliteterne efter dig.

  En lukket dør er forbudt område.

  Når døren er åben og kæden sat for, må man gerne kigge med, men ikke træde indenfor.

  Al fotografering og videooptagelse er forbudt.

  Henvend evt. spørgsmål vedr. klubben til personalet. Undlad at kontakte andre gæster herom.

  Barvagterne opbevarer som udgangspunkt ikke din telefon i baren. De eneste undtagelser fra denne er, hvis du har tilkaldevagt ifm. med job eller har barnepige derhjemme.


KLUBBENS FORBEHOLD

  Klubben er kun åben for gæster på 18 år eller derover.

  Gældende dansk lovgivning er også gældende i klubben.

  Vi forbeholder os retten til at afvise personer med upassende adfærd.

  Vi forbeholder os retten til at afvise enhver, der skønnes ikke at bidrage positivt eller konstruktivt. Vi forpligter os ikke til at begrunde en sådan beslutning.

  Synligt berusede og/eller påvirkede personer nægtes altid adgang.

  Vores søde frivillige medlemmer, der har barvagten den pågældende aften, har det overordnede ansvar.